Kênh 360 Công Nghệ Kênh 360 Công Nghệ

Trang chủ - Download - Di động - Kết nối PC - Nokia PC Suite 7.1.30.9 Final

Nokia PC Suite 7.1.30.9 Final

Nokia PC Suite is a package of Windows-based PC applications developed especially for use with Nokia phones. Depending on your phone model, Nokia PC Suite lets you edit, synchronize and back up many of your phone's files on a compatible PC through a cable or wireless connection. Connection method compatible with your Nokia mobile phone

Chọn điện thoại của bạn từ danh sách bên dưới và tải xuống Nokia PC Suite. Bạn cũng sẽ thấy danh sách các tính năng được điện thoại của bạn hỗ trợ.

Yêu cầu hệ thống

Hỗ trợ các hệ điều hành:

- Windows Vista 32-bit và 64-bit editions

- Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2)

- Windows XP (Professional hoặc Home Edition) Service Pack 2 trở lên

• Infrared (IrDA) port

Bluetooth via a supported stack: Digianswer Bluetooth Software Suite,

Microsoft Windows XP Bluetooth, or WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4

• Nokia Connectivity Cable DKU-2 (USB) or Nokia Connectivity Adapter Cable DKU-5 (serial)

Download : Nokia PC Suite 7.1.30.9

Nguồn 9down.com

Kiểu điện thoại

Hệ điều hành Windows

Nokia PC Suite phiên bản

Nokia E50 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E51 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E52 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E60 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E61 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E61i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E63 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E65 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E66 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E70 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E71 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E75 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia E90 Communicator Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N70 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N71 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N72 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N73 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N76 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N77 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N78 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N79 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N80 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N81 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N81 8GB Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N82 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N85 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N86 8MP Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N90 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N91 WindowsXP hoặc Vista 7.1
Nokia N92 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N93 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N93i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N95 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N95 8GB Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N96 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia N97 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2323 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2300 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2330 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2600 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2630 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2660 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2680 slide Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2700 classsic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 2760 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3100 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 3109 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3110 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3120 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3120 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3200 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 3220 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3230 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3250 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3500 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3600 slide Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3610 fold Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 3650 Windows 98 SE, ME hoặc XP Cho 3650
Nokia 3660 Windows 98 SE, ME hoặc XP Cho 3660
Nokia 5000 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5030 XpressRadio Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5070 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5100 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 5140 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5140i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5200 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5210 Windows 95, 98, ME hoặc 2000 Cho 5210
Nokia 5220 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5300 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5310 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5320 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5500 Sport Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5610 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5630 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5700 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5730 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 5800 XpressMusic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6020 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6021 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6070 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6080 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6085 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6086 Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6100 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 6101 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6102 Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6102i Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6103 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6108 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6110 Navigator Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6111 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6120 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6121 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6125 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6131 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6131 NFC Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6136 Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6151 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6170 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6200 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6210 Navigator Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6212 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6220 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 6220 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6225 CDMA Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6230 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
Nokia 6230i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6233 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6234 Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6250 Windows 95, 98, NT4.0 or ME Cho 6250
Nokia 6260 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6267 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6270 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6280 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6288 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6290 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6300 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6303 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6300i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6310 Windows 98, NT4.0, ME hoặc XP 4.81
Nokia 6310i Windows 98, ME hoặc XP 4.88
Nokia 6500 classic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6500 slide Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6510 Windows 98, NT4.0, ME hoặc XP 4.81
Nokia 6555 Windows 2000, XP hoặc Vista 6.85
Nokia 6600 Windows 98 SE, ME hoặc XP Cho 6600
Nokia 6600 fold Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6600 slide Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6600i slide Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6610 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 6610i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6630 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6650 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE hoặc ME
7.1
5.8
Nokia 6650 fold Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6670 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6680 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6681 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6700 classsic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6720 classsic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6730 classsic Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 6800 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 6820 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 6822 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7100 Supernova Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7200 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 7210 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 7210 Supernova Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7250 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 7250i Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 7260 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7270 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7280 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7310 Supernova Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7360 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7370 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7373 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7380 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7390 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7500 Prism Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7510 Supernova Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7600 Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 7610 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7610 Supernova Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7650 Windows 98 SE, ME hoặc XP Cho 7650
Nokia 7710 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 7900 Prism Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 8210 Windows 95, 98 hoặc XP Cho 8210
Nokia 8310 Windows 98, NT4.0, ME hoặc XP 4.81
Nokia 8600 Luna Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 8800 Arte Windows XP or Vista 7.1
Nokia 8800 Carbon Arte Windows XP or Vista 7.1
Nokia 8800 Sapphire Arte Windows XP or Vista 7.1
Nokia 8800 Sirocco Edition Windows XP or Vista 7.1
Nokia 8910 Windows 98, NT4.0, ME hoặc XP 4.81
Nokia 8910i Windows XP hoặc Vista
Windows 98 SE or ME
7.1
5.8
Nokia 9110 Communicator Windows 95, 98, 2000 or NT 4.0 1.4 Cho 9110
Communicator
Nokia 9110i Communicator Windows 95, 98 or NT 4.0 1.4 cho 9110i
Communicator
Nokia 9210i Communicator Windows 95, 98, NT 4.0 hoặc XP Cho 9210i
Communicator
Nokia 9300 Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 9300i Windows XP hoặc Vista 7.1
Nokia 9500 Communicator Windows XP hoặc Vista 7.1

Nokia PC Suite 7.1

Để tải phiên bản mới nhất của Nokia PC Suite, chọn ngôn ngữ bên dưới. Nếu bạn gặp vấn đề khi tải tập tin, nhấp chuột phải vào đường dẫn và mở nó ở cửa sổ mới hoặc tắt công cụ chặn pop-up của bạn

Tiếng Anh (UK)
Tiếng Anh (US)
Tiếng Việt

Nguồn Nokia.com.vnTin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 13:28 ) Số truy cập 5716  

Tin mới


Lợi ích của việc jailbreak iOS?
Jailbreak là gì? Hiểu một cách nôm na là chiếm quyền điều khiển mức cao nhất của máy, cũng có thể móc nối sang ...
[TaiG v2.0.0] Hướng dẫn jailbreak iOS 8.0.x -> 8.3
TaiG 2.0.0 [iOS 8.1.3-8.3] Link Tên Lửa Bước 1. Tải công cụ jailbreak ▼ Người ...
Download Tải Windows 10 (Windows Threhold) Professional Trực tiếp từ Microsoft [32 – 64 bit]
Hôm nay 30/9, Microsoft đã chính thức phát hành hệ điều hành Windows 10 với tên Windows Threhold.  Đây được xem là thông tin ...
Hướng Dẫn Crack Gta 5 Cho Pc - Bẻ Khóa Gta 5 Thành Công 100%
Sáng ngày 14/4/2015 Game Grand Theft Auto V đã chính thức ra mắt, chúng ta hay gọi là GTA 5. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, game GTA 5 đã ...
Dùng Microsoft Office miễn phí trên iPad
Ứng dụng OnLive Desktop trên iPad giúp người dùng xử lý các tài liệu văn bản Word, Excel, PowerPoint của Microsoft hệt như khi ...
Làm chủ Microsoft Office cho iPad
Nếu là người đã thành thạo các phiên bản Office dành cho máy tính, những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn hiểu và sử ...
Login Failed for User (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
Open SQL Server Management Studio and right click on Server Node and select Properties Now go to Security Tab and go to Server Authentical Area. Select ...
Windows Server 2012 and 2008 R2 - Enable Multiple RDP sessions
Windows Server 2012 and 2008 R2 - Enable Multiple RDP sessions Problem Server 2012/2008 R2 unlike their predecessors, comes with the multiple remote ...
Java SE Development Kit 8 Downloads
Java SE Development Kit 8 Downloads Thank you for downloading this release of the JavaTM Platform, Standard Edition Development Kit (JDKTM). The JDK is ...
Đã có thể cập nhật iOS 8, có link tải về offline
Apple vừa đưa ra bản cập nhật iOS để người dùng tải về. Hiện tại bạn có thể cập nhật nó bằng cách kiểm tra trong ...
  • Nổi bật
  • PrestaShop Guide
  • PrestaShop

Có thể bạn quan tâm

Game mới


Hướng Dẫn Crack Gta 5 Cho Pc - Bẻ Khóa Gta 5 Thành Công 100%
Sáng ngày 14/4/2015 Game Grand Theft Auto V đã chính thức ra mắt, chúng ta hay gọi là GTA 5. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, game GTA 5 đã ...
Chơi Flappy Bird Online không cần cài đặt
Chơi Flappy Bird Online không cần cài đặt Cách chơi Flappy BirdDùng chuột bấm vào bất kỳ vị trí nào trên màn hìnhUpdate sắp ...
Clash of Clasn - Cách chuyển nhà từ iOS sang Android
Trên iOs bạn vào Settings > Link a device > This is the OLD DEVICE > I want to link to another device > Lấy code. Trên Android Settings > Link a ...
[Review] Grand Theft Auto 5
Sản xuất : Rockstar Games Phát triển : Rockstar North Tổng đạo diễn : Adam Fowler Chịu trách nhiệm sản xuất : Leslie ...
Download Fifa 14 PC
Download game Fifa 14 full crack Video Trailer <a target="_blank" ...
GTA IV Full PC
Gã lái xe giữa những con phố nhộn nhịp ngập tràn đèn neon, vòng qua một nơi rất giống với quảng Thời đại ở New York ...
Grand Theft Auto V - Download tải game Grand Theft Auto 5 - tải GTA 5 full mod
Grand Theft Auto V (hay GTA 5) đang được sự quan tâm rất nồng hậu của các Gamer hiện nay. Sức hấp dẫn của Grand Theft Auto thì ...
Pes 2014 - Pro Evolution Soccer 2014 PC Full
Pes 2014 PC Full Clone DVD Crack Pro Evolution Soccer 2014 marks a new beginning for Konami’s blockbuster soccer series, with an ...
Clash of Clan - Thứ tự upgrade các loại trụ defence
Nên upgrade loại trụ nào trước và up lên level nào là tốt nhất? Theo mình thì thứ tự upgrade sẽ như sau: 1. Mortar: range ...
Hỏi Đáp về Game Clash of Clans
Sau đây mình sẽ trả lời những câu hỏi thường gặp của các bạn về game Clash of Clans Hỏi: Farm là gì, đi farm liệu có ...
English French German Japanese Korean

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/kenh360com/domains/kenh360.com/public_html/cntt/libraries/joomla/session/session.php on line 529

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/kenh360com/domains/kenh360.com/public_html/cntt/libraries/joomla/session/session.php on line 529